Regulament „Pilot de Curse”

INTRODUCERE

Concursul de selecție „Pilot de curse” are ca scop descoperirea unui talent în pilotajul sportiv și sustinerea materială a acestuia pentru un sezon în Campionatul Național de Time Attack / Rotac 2022, prin punerea la dispoziție a unui pachet de. Acest pachet constituie marele premiu al concursului, alături de celelalte 12 premii acordate în acesta ediție.

În spiritul principiului „pilot pe circuit – defensiv în trafic”, al doilea scop al acestei ediții „Pilot de curse” este creșterea nivelului de siguranță în traficul cotidian, drept pentru care toți participanții vor beneficia de un curs de conducere defensivã indiferent de poziția pe care o vor ocupa în clasamentul de la finalul concursului.

Organizatorul concursului de selecție „Pilot de curse” este Clubul Sportiv „Vallino Rally Team”, cu sediul în Pitești, Str. Exercițiu, Bl.D18, Sc.B, CIF: 26342252, Președinte: Valentin Porcișteanu.

 1. PARTICIPANȚI ELIGIBILI

Poate participa la concursul de selecție orice persoană care îndeplinește următoarele criterii:

 • a împlinit vârsta de 14 ani
 • este cetățean român și are domiciliul în Romania
 • nu este pilot licențiat sau nu a deținut o licență de pilot cu excepția licențelor de Karting, Super Slalom, Autoslalom, Klausenburg, Women Rally
 • a achitat taxa de participare în valoare de 970 lei  
 • nu s-a clasat pe locurile 1, 2 sau 3 ale editiei anterioare „Pilot de curse”

Pentru participanții minori este obligatoriu ca înscrierea să se fi făcut sub supravegherea și cu acordul părintelui/tutorelui legal. Organizatorul își rezervă dreptul de a contacta părintele/tutorele pentru a verifica respectarea acestei condiții de înscriere.

l Numarul de participanti este limitat la 50 de persoane.

 • ÎNSCRIEREA și VALIDAREA ÎNSCRIERII

Înscrierea în concurs se face pe platforma concursului – www.pilotdecurse.ro – și se confirmă de către candidat prin plata taxei de înscriere cu cardul, direct pe platforma consursului, sau prin transfer bancar. Recomandam plata cu cardul. Înscrierea este validată în momentul încasării taxei de către organizator.

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea persoanelor înscrise în concurs. În cazul în care constată încălcarea conditiilor impuse prin regulament, persoana în cauză va fi exclusă și i se va restitui 90% din taxă. În cazul minorilor, organizatorul poate contacta părintele/tutorele legal pentru a confirma înscrierea.

După verificarea eligibilității, organizatorul transmite candidatului rezultatul verificarii (confirmarea inscrierii sau respingerea și motivul), pe adresa de email completată la înscriere.

Înscririerea în lista de rezervă

În cazul atingerii limitei de 50 de persoane înscrise, organizatorul pune la dispoziție înscrierea într-o listă de rezervă, fără plata taxei. Toate persoanele înscrise în acestă listă vor fi anunțate prin email în cazul în care apar locuri libere în lista limitată.

 • PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE

Cursul de conducere defensivă și Concursul de selectie se vor organiza la Sibiu, în zilele de 31 martie (joi) si 01 aprilie (vineri), dupa următorul program general:

Curs de conducere defensivă – 31 martie

 • Curs teoretic / 4 ore
 • Pauză / 1,5 ore
 • Curs practic – simulare derapaj controlat, frânare de urgență + traseu jaloane, simulator impact, simulator rasturnare / 3 ore

Pot participa la cursul de conducere defensivă doar persoanele înscrise; dreptul de participare la cursul de conducere defensiva nu poate fi transferat unei terțe persoane, cu excepția candidaților minori, în locul cărora poate participa unul dintre părinți dacă acesta decide astfel.

¤ Neparticiparea la cursul de conducere defensivă nu conduce la excluderea din concursul de selecție, însă se recomandă participarea tuturor persoanelor înscrise.

Concurs de selecție – 01 aprilie

 • Briefing
 • Calificări – teste de aptitudini generale de pilotaj
 • Finala – teste de aptitudini superioare de pilotaj
 • Desemnarea câștigătorilor

Participantii vor primi pe adresele de email completate la înscriere coordonatele locatiilor de desfasurare a cursului de conducere defensivă și a concursului de selecție.

În eventualitatea apariției unor cauze excepționale, neprevăzute, care pot împiedica desfășurarea programului de mai sus, organizatorul are dreptul să reprogrameze și chiar să anuleze desfășurarea ediției 2022 „Pilot de curse”. În cazul anulării, organizatorul va restitui integral taxa de participare, iar în cazul reprogramării va anunța din timp toate persoanele înscrise asupra noilor zile/date de desfășurare.

Masa de prânz din ziua concursului de selecție este oferită de organizator, la circuit. Costul deplasării și al celorlalte cheltuieli ocazionate de participarea la curs și concurs vor fi suportate de participanți.

 • REGULAMENT CONCURS DE SELECȚIE

Briefing

¤ Participarea la briefing este obligatorie, absența conduce automat la excluderea din concursul de selecție.

Organizatorul va prezenta concurenților regulile de securitate pe circuit și procedura în caz de incident. Concurenții vor semna de luare la cunoștință. Din acest motiv, concurenții care absentează de la briefing nu vor putea participa la concursul de selecție.

La briefing fiecare participant va primi un autocolant cu numele său, autocolant pe care îl va lipi pe geamurile laterale spate, sub numărul de concurs, înainte de a intra pe circuit.

Organizatorul va afisa lista cu ordinea de start care va conține numele concurenților și numărul mașinii de concurs.

Calificări – test de aptitudini generale de pilotaj

Participanții, aflați în postura de pilot, avându-l pe Vali Porcișteanu în dreapta, vor parcurge trei ture de circuit.

Vali Porcișteanu va aprecia și va acorda puncte pentru aptitudinile generale de pilotaj.

Punctarea se face de 1 la 5 pentru fiecare aptitudine generala de pilotaj și va fi înscrisă pe fișa de evaluare a fiecarui concurent. Punctajul total al fiecărui concurent se obține prin insumarea/adunarea punctelor acordate pentru fiecare aptitudine generală de pilotaj.

Organizatorul va centraliza rezultatele și va întocmi lista punctajelor totale ale concurenților, ordonată descrescator.

Primii zece concurenți se califică în Finală.

Departajare calificări

În cazul în care după poziția 10 din lista se vor găsi concurenți care au același punctaj cu candidatul de pe pozitia 10, aceștia se vor califica la randul lor in finală.

Finala – teste de aptitudini speciale de pilotaj

Concurenții calificați în finală (finaliștii) vor participa obligatoriu la briefing-ul testelor finale. Neparticiparea la acest briefing conduce automat la excluderea din finala.

Finaliștii, aflați în postura de pilot, vor parcurge 2 ture de circuit avându-l pe Vali Porcișteanu în dreapta. Acesta va puncta de la 1 la 5 aptitudinile speciale de pilotaj.

Punctajul acordat la această evaluare poate conține zecimale. Punctajul total al fiecărui finalist se obține prin însumarea/adunarea punctajelor acordate pentru fiecare aptitudine specială de pilotaj.

Punctajele totale obținute de finaliști se centralizează de către organizator, se ordonează descrescator și decid :

Marele câștigator – locul 1 (premiu – sezon in CNTA/ROTAC 2022)

Câștigătorii locurilor 2 si 3 (premiu – curs de pilotaj gratuit)

Câștigătorii locurilor 4 și 5 (premiu – experienta copilot)

Câștigătorii locurilor 6 – 10 (premiu – 20% discount curs de pilotaj)

În cazul apariției unor situații neprevăzute în Regulamentul concursului de selecție se va constitui o Comisie de decizie, formată din 2 membri ai echipei de organizare și 3 concurenți aleși prin tragere la sorți. Nu pot face parte din comisie concurenții care urmează să fie impactați de decizie. Deliberările Comisiei de decizie vor fi respectate de concurenți și organizatori, în egală măsură.

 • ACORDAREA PREMIILOR

MARELE PREMIU

Se acordă concurentului aflat pe locul 1 al finalei concursului de selecție. Pentru a intra în posesia marelui premiu, câștigătorul trebuie să obțina avizul medical sportiv (adeverință), obligatoriu pentru licențiere.

În cazul în care ocupantul locului 1 nu primește avizul medical sportiv, marele premiu revine ocupantului locului 2, care va trebui să îndeplinească aceeași condiție. Dacă nici acesta nu primește avizul medical, marele premiu revine ocupantului locului 3, în aceleași condiții.

Mare premiu constă în:

 1. Curs de pilotaj sportiv cu Vali Porcișteanu.
 2. Licentă de pilot FRAS valabila pentru anul 2022, disciplina Time Attack. 
 3. Mașină de concurs Dacia Sandero Cup – pusă la dispoziție, pregatită pentru start pe circuit; punerea la dispozitie se face la circuitele din Romania pe care se organizează etapele CNTA/ROTAC 2022; transportul mașinii la/de la circuit este inclus.
 4. Asistență tehnică de competiție – în timpul etapelor CNTA/ROTAC 2022 (mecanic, scule-utilaje, cort de asistență, etc)
 5. Consumabilele necesare participarii la competiție – benzină și anvelope.
 6. Echipament pentru participarea la competiții – combinezon, cască, HANS, manuși. Notă: lenjeria ignifugă, fiind obiect intim de vestimentatie, va trebui achizitionată/procurată de câștigător (cost aprox. 100 eur).
 7. Plata taxelor și asigurărilor necesare participării la etapele CNTA/ROTAC 2022.
 8. Coaching în timpul competițiilor – Vali Porcișteanu va asista câștigătorul în timpul competițiilor și îi va oferi sfaturi pentru îmbunătățirea tehnicii de pilotaj și a rezultatelor/performanței; în cazul imposibilității lui Vali Porcișteanu de a fi prezent la o etapă CNTA 2022 , un alt pilot cu experiență, din cadrul echipie Vali Porcisteanu Racing,  va asigura coaching-ul.
 9. Apariții media – clubul va emite cel puțin un comunicat de presă având ca subiect câștigătorul concursului și îl va fi invitat în cel puțin doua transmisii live pe Facebook/Youtube.

CURS DE PILOTAJ GRATUIT

Se acordă concurenților aflați pe locurile 2 și 3 ale finalei concursului de selecție.

Premiul constă în parcurgerea cursului de pilotaj sportiv cu Vali Porcișteanu, gratuit, la o dată și într-o locație propusă de acesta. Refuzul câștigătorului de a participa la curs, exprimat pentru două propuneri de dată si locație, duce la retragerea premiului. Premiul nu poate fi transferat unei terțe persoane. Costul deplasării și al altor cheltuieli ocazionate de acesta vor fi suportate de câștigătorii premiului.

EXPERIENȚĂ COPILOT

Se acordă concurenților aflați pe locurile 4 și 5 ale finalei concursului de selecție și constă în participarea din postura de copilot invitat al lui Vali Porcișteanu la una dintre competițiile la care acesta va concura și regulamentul concursului permite prezența invitaților în mașina de concurs. Cu acordul părților și ca rezultat al intermedierii lui Vali Porcișteanu, câștigătorii pot beneficia de experiența de copilot invitat în dreapta unui alt pilot cu experiență.

REDUCERE 20% CURS DE PILOTAJ

Se acordă concurenților aflați pe locurile de la 6 la 10 ale finalei concursului de selecție și constă în acordarea unui voucher de 20% reducere la un curs de pilotaj sportiv achizitionat de la școala de pilotaj sportiv Vali Porcișteanu, în decurs de 24 de luni ani de la data încheierii concursului.  Reducerea nu este cumulabilă cu alte reduceri oferite anterior.

PREMII SPECIALE

BEST DEFENSIV

Premiul special „Best defensiv” va fi acordat persoanei care a obținut cel mai mare punctaj la testul de la finalul cursului de conducere defensivă.

(în caz de egalitate, departajarea se va face dupa punctajul la testul de reflex)

THE FASTEST REFLEX

Premiul special „THE FASTEST REFLEX” va fi acordat persoanei care a obținut cel mai mare punctaj la testul de reflexe din  cadrul cursului de conducere defensivă. Fiecare participant poate sustine un singur test de reflexe.

AMAZING INTERVIEW

Pentru că vrem să ne și distrăm, vom organiza interviuri video cu întrebări surpriză.

Premiul special „AMAZING INTERVIEW” va fi acordat de catre juriul organizatorului persoanei care a dat cele mai spontane si amuzante raspunsuri la interviu.